Welkom

 • De Opdracht van de Godin

  Luister naar de woorden van de Grote Godin, die onze voorouders onder de namen Inanna, Ishtar, Artemis, Astarte, Isis, Danu, Gaia, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Diana, Arianrhod, Brigid hebben gekend en een duizend andere ook: Dit is de Opdracht van de Godin. Wanneer je iets nodig hebt of je wil dank betonen, zoek dan eenmaal inLees…

 • Kan ik zien dat ik een Heks ben?

  Tuurlijk, aan je zwarte kleding en punthoed, of dat je graag in je blootje door het bos huppelt. Hahaha. Maar nee, niet echt, hoewel je wel tekens in je hand kan hebben die er op kunnen wijzen dat je een geboren Heks bent of een Erfheks. Handlezen is een zeer krachtige bron van waardevolle informatie.Lees…

 • Volle Maan

  Het is elke maand weer Volle Maan en dat is reden voor een feestje en een bijbehorend ritueel. Gedeeltelijk (dat wat je moet zeggen) afkomstig van 5000 jaar oude kleitabletten uit Soemerië (tegenwoordig Irak). Eerst maak je een cirkel van lappen of je kledingstukken (binnen) of van takken (buiten, hoewel dat soms qua weersomstandigheden nietLees…

 • We hebben een website!

  Joepie! We hebben een website zodat we ons aan de wereld bekend kunnen maken. Nu nog heel basaal, het moet nog verder gevuld en verfraaid worden, maar het begin is er. Hou deze website in de gaten voor alle wijzigingen die gaan komen. Heb je suggesties? Vul dan het contactformulier in.

Welkom bij de Heksenkring Inanna. Wij zijn een eclectische heksenkring die de praktijken en rituelen van Gerald Gardner, zoals beschreven in zijn Book of Shadows, als basis nemen en we breiden dat uit met de verhalen, leringen en rituelen van de Sumerische religie van 6000 jaar geleden. We combineren dat ook met een vleugje sjamanisme en Moeder Aarde verering (minstens 50000 jaar oud). Op dit moment zijn we nog klein met 2 mannen en 2 vrouwen.

We kennen geen ‘heilig schrift’ en geen dogmatische voorschriften of overtuigingen. De Hekserij kent ook geen hiërarchische structuur of organisatie. Zij erkent dat de individuele beoefenaar uiteindelijk de laatste autoriteit is over zijn of haar inzichten, daden en beslissingen. Wij geloven dat we zelf de mogelijkheid hebben om het mysterie van de natuur te ervaren zonder dat iemand ons oplegt hoe we dat moeten doen. Om deze ‘eenheid’ met het goddelijke in de natuur te ervaren, werken we samen in een groep, die coven (in de Wicca) of (heksen)kring wordt genoemd. De kring laat ruimte voor individuele ontplooiing, maar biedt ook de mogelijkheid om in een groep de krachten te bundelen. De kring wordt geleid door een Hogepriesteres en/of een Hogepriester.

Er zijn verschillende kringen of covens en sommige heksen geven er de voorkeur aan om alleen te werken. De kringen zijn autonoom, maar meestal werken ze wel volgens een of andere heksentraditie. Sommige tradities worden van generatie op generatie overgeleverd in families. Of door middel van reïncarnatie, zij noemen zich dan ook wel traditionele heksen of erfheksen. Andere tradities behoren tot de meer hedendaagse heroplevingen van de hekserij. Tot die laatste behoren de Gardnerianen, die de traditie van de Britse heks Gerald Gardner volgen, en de Alexandrijnen, die de traditie van de Britse heks Alex Sanders volgen. Er zijn ook covens die enkel vrouwen toelaten en behoren tot de zogenaamde Dianic-tradition. Wij volgen de traditie van Gerald Gardner met een toevoeging vanuit de Sumerische religie en traditie.

Wij gebruiken inwijdingsrituelen om nieuwe leden toe te laten tot de kring. Dat maakt de Hekserij tot een mysteriereligie of mysterieschool. Inwijdingen worden in alle culturen gebruikt om een dramatische overgang te creëren tussen het ‘oude’ leven van de leek, en het ‘nieuwe’ leven van de ingewijdene.

Tijdens de inwijding wordt de neofiet (nieuwe twijg) meegenomen op een geheime reis, die alleen bekend is bij hen die de neofiet zijn voorgegaan. Tijdens de initiatie krijgt de neofiet nieuwe inzichten aangeboden die hem of haar kunnen helpen op zijn of haar zoektocht.

We kennen drie inwijdingsgraden. Om ingewijd te worden moet de neofiet ten minste 18 jaar oud zijn, ben je jonger dan kan je wel alvast met de opleiding beginnen. Een inwijding wordt gewoonlijk pas verleend na een opleiding van ten minste een jaar en een dag in de ‘buitencirkel’ van de kring. De kring zelf is de ‘binnencirkel’. Na de eerste inwijding is de neofiet Heks, na de tweede inwijding wordt de heks Priesteres of Priester. Na de derde inwijding ben je dan klaar om als Hogepriesteres of Hogepriester zelfstandig een kring of coven te leiden.

In de Opdracht van de Godin staat dat de rituelen en werkzaamheden naakt uitgevoerd dienen te worden, dat wordt dan skyclad, lightclad of Gekleed in Licht genoemd. Sommige vooral nieuwere tradities nemen deze opdracht symbolisch en werken in een gewaad of in gewone kleren. De covens of kringen die in de oude traditie werken nemen de opdracht gewoonlijk letterlijk en zo doen ook wij dat. We zijn dus inderdaad bloot als we een ritueel, inwijding of vollemaansviering doen. In de Opdracht van de God wordt de gesel genoemd als Zijn werktuig. Deze gesel heeft 8 strengen met elk 5 knopen en wordt gebruikt om de huid licht te laten tintelen en om zo, vaak samen met de drum, in een andere staat van bewustzijn te komen. Ook deze gesel heeft lang niet elke traditie, maar bij ons wordt hij wel gebruikt.

We vieren acht jaarfeesten. Deze feesten zijn samengesteld uit twee verschillende cycli. De oudste cyclus bestaat uit de vier landbouwfeesten die vallen op de avond van 31 oktober, 1 februari, 30 april en 1 augustus. Deze feesten hebben geen band met enige astronomische gebeurtenis, maar ze markeren de levenscycli zoals deze in de natuur rondom ons plaatsvinden.

Met het Bezinningsfeest wordt dood en wedergeboorte gevierd en wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, met het Geboortefeest de fysieke geboorte. Vruchtbaarheidsfeest is de tijd van de paring en het Inanna Festival is de tijd van het rituele huwelijk en de opoffering, het begin van de oogst, waarna het Bezinningsfeest weer volgt met dood en wedergeboorte. Deze feesten hebben in de Wicca (de Keltisch gebaseerde Hekserij) de namen Samhain, Imbolc, Beltane en Lughnasadh.

Hiernaast zijn er de Maanfeesten. We vieren hierbij de nacht van elke volle maan, waarvan er twaalf of dertien in een jaar zijn. Deze feesten zijn vaak meer rituele ‘werkbijeenkomsten’, waar magisch werk wordt gedaan en we noemen het een Vollemaansfeest. Je kunt dit ook alleen thuis vieren, waarbij je mediteert op de kracht van de maan en afrekent met zaken die je als negatief hebt ervaren, denk aan gedachten, uitspraken of handelingen van jezelf, maar ook aan mensen bij wie je je niet prettig voelt. Wat heb je er zelf van geleerd en waar ben je dankbaar voor?

Het gaat over onthechten en loslaten, maar ook over emoties, gevoelens, liefde en seks.

Hiernaast kunnen we ook bij de andere maanstanden een rituele bijeenkomst houden waarbij dan de energie en de symboliek van die maanstand gebruikt wordt voor het magisch werk. Het ligt er maar aan wat we willen bereiken.

Ben je geïnteresseerd in onze Heksenkring? Neem dan contact op.