Volle Maan

volle maan door de takkenHet is elke maand weer Volle Maan en dat is reden voor een feestje en een bijbehorend ritueel. Gedeeltelijk (dat wat je moet zeggen) afkomstig van 5000 jaar oude kleitabletten uit Soemerië (tegenwoordig Irak).

Eerst maak je een cirkel van lappen of je kledingstukken (binnen) of van takken (buiten, hoewel dat soms qua weersomstandigheden niet zo fijn is). Zorg voor een paar velletjes papier en een pen. Ook een diep bord of iets anders waar je papiertjes in kunt verbranden.

Sta Gekleed in Licht in het midden van de cirkel en zeg:

“O grote Godin, Koningin des Hemels.
Heilige van de Maan,
Moeder van de gehele Aarde.
U, wier symbool de Vijfpuntige Ster is,
U, wier Macht in de Hemelen te zien is als Venus,
In wier handen de grootsheid en kracht van de Kosmos ligt.
Toon Uzelf hier deze dag en spreek met mij.
Kom voort en laat mijn ogen geopend zijn deze dag.
Grote Godin van de Aarde, Gij zijt opgeroepen!”

Ga nu rustig zitten en adem langzaam diep door naar je buik en adem langzaam weer uit. Doe dit zeven keer zonder onderbreking tussen in- en uitademing. Bij iedere uitademing laat je wat meer spanning los.

Sluit je ogen en denk aan de energie van de maan, neem waar wat voor gedachten, beelden en gevoelens bij je binnenkomen. Als je voelt dat het zo wel genoeg is kom dan langzaam met je bewustzijn weer terug in het hier en nu.

Schrijf vervolgens in 1 woord of korte zin op een briefje wat je graag los wilt laten. Dit kunnen negatieve gedachten zijn, gewoonten, bezigheden.

Ga bij jezelf na of er mensen zijn bij wie je je niet fijn voelt en schrijf de reden erbij waarom dit contact niet fijn voelt. Schrijf deze ook op een briefje.

Sluit nu je ogen. Visualiseer 1 voor 1 de mensen die je hebt opgeschreven. Stel je voor dat de persoon voor je staat en je hem of haar in de ogen kijkt. Zeg: “Ik vergeef je en laat je los”.

Visualiseer een piramide van Licht om de persoon die voor je staat. Als de persoon helemaal omgeven is door deze piramide laat je deze steeds kleiner worden, totdat de piramide met de persoon verdwijnt in een lichtpunt.

Voel wat de les was wat diegene jou heeft gebracht. Wat heb je over jezelf geleerd? Open je ogen en schrijf dit op het briefje bij de naam van de persoon.

Doe dit ook met de zaken op het eerste briefje.

Als je dit allemaal hebt gedaan, dan kun je de briefjes verbranden. Vooral als je dit binnen doet er wel een beetje mee oppassen natuurlijk.

Volle maan is ook het moment voor dankbaarheid en dus kun je nu opschrijven voor wie en wat je allemaal dankbaar bent en waarom.

Kijk naar je lijstje en laat tot je doordringen hoe gezegend je bent met deze mensen, dingen, situaties in je leven. Nu kun je ook dit lijstje verbranden in het vertrouwen dat als je los laat, er meer goede mensen, dingen, situaties op je pad gaan komen.

Volle maan gaat ook over emoties, liefde en seks. Ga dan bij jezelf je gevoelens na en wat je fijn vindt, misschien ben je op zoek naar een liefdespartner, verbeeld dan je ideaal en dat je met deze persoon samen bent. Laat de gevoelens komen en heb plezier met elkaar.

Ga nu weer staan en zeg:

“O grote Godin, Koningin des Hemels.
Heilige van de Maan,
Moeder van de gehele Aarde.
U, wier symbool de Vijfpuntige Ster is,
U, wier Macht in de Hemelen te zien is als Venus,
In wier handen de grootsheid en kracht van de Kosmos ligt.
U heeft Uzelf hier getoond deze dag en met mij gesproken.
Gaat weg en laat mijn ogen tot rust komen deze nacht.
Grote Godin van de Aarde, dank voor Uw Arbeid, Gij zijt weggezonden!”

.

Nu kun je alles opruimen en feest vieren met wat lekkers te eten en te drinken.