Wat is Hekserij

De Hekserij is een religie die aansluit op de oude, voor-christelijke, heidense religies. De afstand die ons scheidt van de mens uit het neolithicum is een technische afstand, geen verschil in religieuze behoefte of religieuze beleving. Daarom neemt de Hekserij afstand van alle gevestigde godsdiensten en vormt zij een voortzetting van de sjamanistische natuur-religies uit de oudheid.

Zij probeert niet zozeer een antwoord te geven, danwel de middelen aan te reiken om communicatie tot stand te brengen; en waar zij een antwoord geeft is dit nooit een dogmatisch antwoord. Het is niet een antwoord dat men moet geloven en aanvaarden, maar veeleer een antwoord dat men kan ervaren.

De methodes om dit alles tot stand te brengen, zijn ons overgeleverd uit tijden van voor de geschreven geschiedenis en zijn desondanks nog steeds even actueel. De Godin kan als Moeder via opgravingen van beeldjes tot zo’n 60.000 jaar terug aangetoond worden. Lees hiervoor het werk van Marija Gimbutas en, om een indruk te krijgen hoe dit in de praktijk eruit gezien kan hebben, de romanserie De Aardkinderen van Jean Auel.