De Opdracht van de Godin

Luister naar de woorden van de Grote Godin, die onze voorouders onder de namen Inanna, Ishtar, Artemis, Astarte, Isis, Danu, Gaia, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Diana, Arianrhod, Brigid hebben gekend en een duizend andere ook: Dit is de Opdracht van de Godin.

Wanneer je iets nodig hebt of je wil dank betonen, zoek dan eenmaal in de maand, en liefst als de maan vol is, een geheime plaats en adoreer de Geest van Mij, die Koningin van alle Heksen is. Op deze plaats zal Ik de geheime wijsheid van de eeuwen met je delen. Je zult vrij zijn van zelf-gebondenheid, en als een teken dat je vrij bent zul je naakt zijn in je rituelen, en in je geest.

Zing, feest, dans, maak vrolijkheid, maak muziek en beleef liefde, alles in Mijn aanwezigheid, want van Mij is de extase van de geest en van Mij is ook vreugde op aarde.

Want Mijn wet is liefde voor alle wezens. Door niets anders dan liefde mag Ik bekend zijn.

Houdt je hoogste idealen zuiver; streef daar altijd naar, laat niks je stoppen of er van afwenden of je van Mij afwenden.

Van Mij is de geheime deur die opent naar de deur van de jeugd, en van Mij is de beker van de Wijn des Levens dat is de Ketel van Cerridwen, de heilige graal van onsterfelijkheid.

Ik ben de Barmhartige Godin die de gave van vreugde geeft aan de harten van iedereen. Ik geef de kennis van de geest, eeuwig en verder dan de dood, ik geef vrede en vrijheid en hereniging met degenen die eerder zijn gegaan.

De enige opofferingen die Ik van je vraag, zijn die van hebzucht, angst, onwetendheid en haat, want zie, alle levende dingen zijn de Mijne. Ik ben de Moeder van alle dingen en Mijn Liefde wordt op de aarde gegoten.

Ik die de Schoonheid ben van de groene Aarde, de witte Maan tussen de Sterren en het Mysterie van de Wateren, Ik roep jouw ziel aan om op te staan en tot Mij te komen.

Want Ik ben de Ziel der Natuur, welke leven geeft aan het universum.

Van Mij uit komen alle dingen en tot Mij moeten zij wederkeren.

Laat in het vreugdevolle hart Mijn aanbidding zijn, denk er aan dat alle handelingen van liefde en plezier Mijn rituelen zijn.

Laat er schoonheid en kracht zijn, macht en compassie, eer en nederigheid, vrolijkheid en eerbied binnenin je.

En jij die zoekt om Mij te kennen, weet dat jouw zoeken en verlangen tot niets leidt, tenzij je het Mysterie kent:

Want als dat wat je zoekt je niet in jezelf vindt zul je het nooit buiten je vinden.

Want bedenk, Ik ben vanaf het begin bij je geweest en Ik ben wat bereikt wordt aan het einde van het verlangen.